Oncologie

Evelien Kerkhof  en Mariëlle Francke zijn gediplomeerd oncologisch fysiotherapeuten.

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op bewegingsproblemen als gevolg van kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. Veel voorkomende klachten zijn: verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verminderde spierkracht en conditie, vermoeidheid, spanningsklachten, pijn, stug geworden littekenweefsel en lymfoedeem.

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte.

  • Curatieve fase. In deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Gebleken is dat training tijdens de medische behandeling van kanker (bijvoorbeeld tijdens chemotherapie) vermindering van spierkracht en conditie tegengaat. Ook zijn de negatieve bijwerkingen op de lange termijn, zoals vermoeidheid, minder voorkomt door vroegtijdige training. Omdat de medische behandeling vaak een grote diversiteit van bijwerkingen met zich meebrengt, is deskundige begeleiding om verantwoord te trainen noodzakelijk.
  • Herstelfase. Wanneer de medische behandeling van kanker is afgerond zijn er soms blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Het herwinnen van bewegingsfuncties en een goede kwaliteit van leven zijn dan belangrijk. Ook wanneer de ziekte niet of niet volledig kan worden genezen maar wel onder controle kan worden gebracht, zijn er fysieke, psychische en sociale gevolgen aanwezig. De fysiotherapeut helpt met het herwinnen van functies en het coachen van de patiënt.
  • Palliatieve fase. Wanneer de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk blijkt en de behandeling hier dus ook niet meer op wordt gericht, start de palliatieve fase. De doelen worden gericht op de wens van de patiënt, kwaliteit van leven staat centraal.
  • Terminale fase. Wanneer de patiënt afscheid moet nemen van het leven staat het comfort en de wens van de patiënt centraal. De fysiotherapeut kan dan helpen bij het vinden van een comfortabele houding, het verminderen van pijn, spanning of benauwdheid door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

Wanneer u zich aanmeldt voor oncologische fysiotherapie bij De Driehoek zal er een intake plaatsvinden waarin de klachten en doelen besproken worden en er een fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvindt. Daarna wordt een behandelplan opgesteld en kunnen we aan de slag.

De behandelingen worden vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de diagnose, medische behandeling en de zorgverzekeraar.