Medische fitness

Wie komen er voor Medische Fitness in aanmerking?
Medische fitness is bedoeld voor mensen met lichamelijke problemen (bijv. aan het bewegingsapparaat, hart, longen). Zij hebben geen indicatie (meer) voor fysiotherapie en willen graag op een verantwoorde manier bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Hoe verloopt de Medische Fitness?
Als u voor Medische Fitness komt krijgt u eerst een gesprek met een fysiotherapeut. Deze kijkt samen met u wat uw hulpvraag is. Wanneer het nodig is wordt u door de fysiotherapeut onderzocht en maakt deze samen met u een oefenprogramma. U traint dan onder begeleiding gedurende 1 maand, een of twee keer per week. Na deze maand volgt er een evaluatie, waarbij besproken wordt hoe het is gegaan en hoe het nu verder moet gaan (bijv. nog 1 maand medische fitness, zelfstandig verder trainen bij de fitness (op de eerste verdieping) of anders).

De tarieven (per maand) voor medische fitness zijn:

1 x per week € 50,-
2 x per week € 75,-