Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en bewegingen. Een manueel therapeut gebruikt hiervoor een aantal specifieke technieken. Het effect van manuele therapie is vaak direct merkbaar: er is een verbetering van bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Daarnaast geeft de manueel therapeut goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling vindt overwegend plaats door het passief bewegen van gewrichten, spieren en zenuwstructuren. Dit worden ook wel mobilisaties genoemd. Mochten deze mobilisaties onvoldoende effect geven, dan kan een manipulatie een logische stap zijn. Hierbij wordt dan vaak een knakkend gevoel waargenomen.

Binnen de manuele therapie vormt de pijn-reactie van de patiënt tijdens de behandeling de belangrijkste richtlijn voor de intensiteit van de behandeling.

Een therapeut geschoold in de manuele therapie, is opgeleid om op basis van een zorgvuldige probleemverkenning maatwerk te leveren voor individuele patiënten.

Neem contact op met Seline Duvivier – Lampert of Anne van Keulen – Meeuwsen.